AktualnościPKE - było i jestPKE zapraszaDziałania statutuweAktywni w PKEZgłoś pomysłNasze struktury w PolsceKontaktLogowanie
REALIZACJA PROJEKTU
Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi               Współpraca z administracją              Materiały
sinice
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Spotkanie eksperckie w sprawie ustawy Prawo Wodne (z dnia 27.01.2016r.)
W spotkaniu uczestniczyło 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem spotkania była dyskusja nad stanowiskiem dotyczącym Ustawy - prawo wodne. W trakcie spotkania przedstawiciele NGO zgłosili następujące postulaty dotyczące zapisów, które powinny być ujęte w stanowisku.

IV Bałtycki Okrągły Stół
W dniu 1-go lipca w gmachu Ministerstwa Środowiska zostały przeprowadzone rozmowy w Ramach IV Bałtyckiego Okrągłego Stołu. Głównym tematem było wdrażanie w Polsce Dyrektywy Azotanowej. Komisja Europejska zarzuciła Polsce niewystarczające działania w celu realizacji tej dyrektywy – Polska przegrała sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości (20.11.2014).

Konferencja Koalicji Czystego Bałtyku (Gdańsk) – 16-18 maja 2014
Polski Klub Ekologiczny od 1991 r. jest członkiem Koalicji czystego Bałtyku, organizacji parasolowej skupiającej NGOsy z państw Bałtyckich (www.ccb.se). Każdego roku jest organizowana konferencja w różnych krajach bałtyckich i tym razem wypadło na Polskę.arsztaty nt konsultacji społecznych

Warsztaty nt konsultacji społecznych
W dniu 18 kwietnia odbyły się warsztaty dla członków PKE w jaki sposób brać udział w konsultacjach społecznych dotyczących wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i na które elementy zwrócić szczególną uwagę.

Prezentacja - Warsztaty nt konsultacji społecznych (PDF)


Spotkanie z rolnikami ekologicznymi w Słubicach 23 marca 2015.
Od kilku lat pod Słubicami odbywają się „Dobre Żniwa” organizowane przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ‘Ziarno’. Tym razem zostaliśmy zaproszeni aby poprowadzić warsztaty nt. gospodarowania nawozami i ich wpływem na wydajność plonowania. Rolnicy ekologiczni są świadomymi rolnikami i problem właściwego nawożenia, bez strat do środowiska jest dla nich niezwykle istotny, zwłaszcza, że używają tylko nawozów naturalnych. Przedstawiono problem ucieczki substancji pokarmowych i dyskutowano jakie metody ograniczenia tych strat są stosowane przez rolników. Omawiano jakie programy zawarte w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich są dla rolników istotne i co jeszcze należałoby uwzględnić. Wnioski z tych dyskusji pomogą w opracowaniu stanowiska.
Warsztaty "Skuteczny lobbing..."(Warszawa) relacja
W dniach 20-21.11.2014 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyły się warsztaty pod nazwą „Skuteczny lobbing – narzędzie działań nowoczesnych organizacji pozarządowych” organizowane przez Polski Klub Ekologiczny. W warsztatach wzięli udział członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego, a także gość specjalny, Maiken Pollestad Sele, członkini organizacji partnerskiej Oikos – Organic Norway.
Wizyta studialna w Norwegii
W dniach 24-27 sierpnia 2014 r. odbyła się wizyta studialna do Norwegii w ramach projektu „Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania”.  Celem wizyty było zacieśnienie współpracy pomiędzy Polskim Klubem Ekologicznym a norweskimi organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ekologii i zrównoważonego rozwoju oraz poznanie standardów i zasad funkcjonowania rynku produktów ekologicznych. Ważnym punktem wizyty było spotkanie Steering Committee, podczas którego omówiono postępy w realizacji projektu, najbliższe działania ważne do podjęcia z punktu widzenia osiągnięcia założonych w projekcie celów.
II Bałtycki Okrągły Stół ds. Rybołówstwa
13 maja 2014 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się drugie spotkanie z cyklu Bałtycki Okrągły Stół. Celem spotkań, organizowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Fundację WWF Polska, jest wspólne działanie instytucji państwowych, naukowców oraz organizacji ekologicznych na rzecz poprawy stanu Morza Bałtyckiego. Tematem przewodnim dyskusji była eutrofizacja, której przyczyną, w dużej mierze, są zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa. W trakcie spotkania omówiono niezbędne do podjęcia działania ograniczające negatywny wpływ rolnictwa na środowisko.Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Oikos – Organic Norway
 eeabfd
Projekt współfinansowany z Funduszy EOG
w ramach
programu Obywatele dla Demokracji
http://eeagrants.org