AktualnościPKE - było i jestPKE zapraszaDziałania statutuweAktywni w PKEZgłoś pomysłNasze struktury w PolsceKontaktLogowanie
REALIZACJA PROJEKTU
Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi               Współpraca z administracją               Materiały
sinice
Informacja o projekcie:
W listopadzie 2007r. z inicjatywy HELCOM-u kraje bałtyckie(w tym Polska) podpisały Bałtycki Plan(BSAP) Działania, którego jednym z głównych celów jest zastopowanie eutrofizacji będącej konsekwencją emisji azotu(N) i fosforu(P), poprzez ograniczenie ich dopływu do morza. 50% tych zanieczyszczeń pochodzi z rolnictwa, a eutrofizacja jest obecnie jednym z największych, nierozwiązywalnych problemów środowiska Bałtyku i tylko zmiany w praktykach rolniczych mogą ją ograniczyć.

Projekt zakłada aktywne włączenie organizacji pozarządowych(NGO) w proces wdrażania zobowiązań członkowskich Polski dot. ograniczenia ładunku azotu i fosforu pochodzących z rolnictwa, które wynikają z podpisanej w 2000 r Konwencji Helsińskiej, przyjętego w 2007 r Bałtyckiego Planu Działania i właściwego wdrażania ustawy azotanowej.
W wyniku włączenia na różnych etapach działań NGO, parlamentarzystów, ministerstw (rolnictwa, środowiska) oraz doświadczonego w lobbingu parlamentarnym partnera norweskiego wnioskodawca poprowadzi społeczny monitoring stanowienia krajowego prawa wykonawczego i poprawy prawa uchwałodawczego wpływającego na realizację zobowiązań Polski, wypracuje wspólne stanowisko NGO i interpelację poselską oraz procedurę współpracy pomiędzy NGO-sami, administracją państwową i parlamentem, która zostanie opisana w formie poradnika i upowszechniona wśród organizacji branżowych.
Aktualności:
Spotkanie eksperckie w sprawie ustawy Prawo Wodne
(z dnia 27.01.2016r.) -
28.01.2016
W spotkaniu uczestniczyło 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem spotkania była dyskusja nad stanowiskiem dotyczącym Ustawy- prawo wodne. W trakcie spotkania przedstawiciele NGO zgłosili następujące postulaty dotyczące zapisów, które powinny być ujęte w stanowisku.

Spotkanie Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej w Barzkowicach
4.12.2015
Spotkanie prowadził przewodniczący dr hab. Józef Tyburski. Tym razem zostały poruszone problemy rynku i produktów ekologicznych. W zagajeniu przewodniczący Rady zwrócił uwagę na potrzebę zmiany akcentów w stymulowaniu rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Konsultacje wodne zakończone.
30.08.2015
Do 22-go czerwca można było wysłać swoje uwagi dotyczące aktualizacji Planów Zagospodarowania Wodami, a do 31 lipca uwagi do Programu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP).


Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Oikos – Organic Norway
 eeabfd
Projekt współfinansowany z Funduszy EOG
w ramach
programu Obywatele dla Demokracji
http://eeagrants.org