AktualnościPKE - było i jestPKE zapraszaDziałania statutuweAktywni w PKEZgłoś pomysłNasze struktury w PolsceKontaktLogowanie
REALIZACJA PROJEKTU
Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi               Współpraca z administracją               Materiały

sinice
Aktualności:
Spotkanie eksperckie w sprawie ustawy Prawo Wodne
(z dnia 27.01.2016r.)

W spotkaniu uczestniczyło 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem spotkania była dyskusja nad stanowiskiem dotyczącym Ustawy - prawo wodne. W trakcie spotkania przedstawiciele NGO zgłosili następujące postulaty dotyczące zapisów, które powinny być ujęte w stanowisku.

1. Przyjąć nowy cel dla gospodarowania wodami – dobry stan wód

2. Postulować o zlewniowy system zarządzania wodami, który zabezpieczy racjonalny system korzystania z wody w danym regionie. Proponuje się, aby był to jeden gospodarz, wieloszczeblowy, mający odpowiednie umocowanie i fundusze

3. Zapewnić efektywną strukturę zarządzania wodami (zarządzanie zlewniowe) tj. stworzyć odpowiednie warunki prawne i organizacyne dla zarzadzającego wodami

4. Wdrożenie dyrektywy azotanowej, która jest kluczowa w zapobieganiu eutrofizacji (i Bałtyku i wód śródlądowych). Dyrektywa azotanowa jest skorelowana z dyrektywa wodną i morską.

5. Rozwiązanie problemów kontroli czystości wód/ stopnia ich zanieczyszczenia. Nie może to być kontrola cross complieces, bo to tylko 1%  gospodarstw. Problem mogą rozwiązać np. dodatkowe stacje monitoringu

6. Koncentracja produkcji w rolnictwie poprzez spółki

7. Wypracowanie systemu dotacji dla małych gospodarstw rolnych

8. Zapewnienie środków na odtwarzanie oczek wodnych i innych małych zbiorników retencyjnych oraz uwzględnienie w prawie wodnym i w dyrektywie azotanowej zapisów  dających dodatkowe korzyści rolnikom, którzy magazynują wodę. To np. zapewnienie dopłat kompensacyjnych dla rolników za komasowanie wody (jeziorka śródpolne, tereny podmokłe)

9. Uzasadnienie: magazynowanie wody na terenach śródpolnych czy innych w formie małej retencji to nie tylko lepsze nawadnianie ziemi, ale też minimalizowanie eutrofizacji (woda spływa biogeny zostają na miejscu). W ten sposób stworzona jest możliwość dla rolników potrzebujących nawadniania pól do uzyskiwania lepszych efektów produkcyjnych

10. Skuteczne rozwiązanie degradacji hydromorfologicznej ścieków

11. Zapewnienie środków na tworzenie sieci zbiorników retencyjnych

12. Planowanie przestrzenne jako klucz do zagospodarowania przestrzennego i gospodarowania zasobami, w tym wodami

13.  Zapewnienie wyjątkowych warunków dla tworzenia infrastruktury gminnej (możliwość zignorowania protestu sąsiada, który nie pozwala na kontynuowanie sieci kanalizacyjnej przez jego działkę). Np. przy drogach gminnych powinny być pozostawione pasy ziemi, zapewniają prowadzenie rur, przewodów, itp.)

14. Zadbanie o konieczność (obligatoryjnie) załączania analiz efektywności ekonomicznej, żeby wyeliminować nierentowne utrzymanie cieków wodnych

15. Do działań utrzymujących cieki wodne dodać katalog działań poprawiający dobry stan wód

16. Zawarcie zapisów dot. usług regulacyjnych zlewni – elementy dyrektywy popowodziowej

17. Doprowadzenie aby woda podobnie jak ziemia i lasy była traktowana jako dobro narodowe.

18. Podział kosztów pomiędzy tymi, którzy korzystają z wody, a tymi, który ją produkują ?

19. Doprowadzić do sytuacji, w której ścieki wodne mają konkretnego właściciela. Ścieki powinny należeć do tego samego gospodarza co woda.

20. Zaakcentować sprawy zdrowotne

21. Zaakcentować deficyt wody jako sprawę szczególnie istotną

22. Ująć obowiązek uzgadniania prac na ciekach wodnych z organizacjami pozarządowymi

23. Prowadzić politykę informacyjną dla rolników: jak zarządzać fosforem i azotem
Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Oikos – Organic Norway
 eeab
Projekt współfinansowany z Funduszy EOG
w ramach
programu Obywatele dla Demokracji