AktualnościPKE - było i jestPKE zapraszaDziałania statutuweAktywni w PKEZgłoś pomysłNasze struktury w PolsceKontaktLogowanie
AKTUALNOŚCI

Raport z konferencji
W dniach 25-26 września w Warszawie odbyła się konferencja organizowania przez trzech Partnerów: Polski Klub Ekologiczny, Coalition Clean Baltic i WWF Polska. Tematem konferencji był związek między praktykami rolniczymi i stanem Morza Bałtyckiego. Poruszone zostały także kwestie zachowania jakości gleby, rolnictwa ekologicznego i przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.
Zaproszenie na międzynarodową konferencję pt. 
Bardziej zielone rolnictwo dla zrównoważonego Bałtyku - Greener Agriculture for a Sustainable Sea - GRASS 2019 r.
Pożegnanie
Z wielkim smutkiem żegnamy się z naszym przyjacielem i wielkim autorytetem w dziedzinie ochrony środowiska. Bohdan Szymański od dziesięcioleci z ogromną wytrwałością i kulturą walczył o bezpieczną przyszłość dla nas wszystkich, bronił naszego prawa do czystego powietrza i wody, do otaczania się piękną przyrodą. Jego zrównoważone poglądy wybrzmiewały silnym głosem na tysiącach spotkań, w tym także na posiedzeniach komisji w sejmie i senacie, których był stałym przedstawicielem naszej organizacji.
Oświadczenie ZGPKE

Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego oświadcza, że stanowisko wyrażone w liście i podpisane jako Rada Naukowa Małopolskiego Okręgu PKE dotyczące poparcia poglądów biskupa Jędraszewskiego przedstawionych w homilii z dnia 1 sierpnia br. nie jest stanowiskiem Polskiego Klubu Ekologicznego, a jedynie prywatnym stanowiskiem grupy członków naszej organizacji.
Walne Zebranie Polskiego Klubu Ekologicznego
Warszawa dnia 1 czerwca 2019
 
Walny Zjazd PKE odbył się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Przewodniczącym Walnego Zebrania został Zbigniew Karaczun, a Sekretarzem Agnieszka Fiszka Borzyszkowska
Protest przeciwko decyzji rządu o masowym wyniszczaniu populacji dzików w Polsce
Jesteśmy oburzeni porozumieniem między Ministerstwem Środowiska, Polskim Związkiem Łowieckim i Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie zmasowanego i wielkoobszarowego polowania na dziki*.Popieramy protesty naukowców, intelektualistów i wszystkich ludzi przeciwnych decyzji Ministra Środowiska o masowym wyniszczaniu populacji dzików w Polsce pod pretekstem likwidacji ognisk afrykańskiego pomoru świń.
Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na stanowisko PKE dotyczące ustawy Prawo Wodne.


Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie programu
pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
W dniu 07.04.2016 odbyła się w Elblągu konferencja „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.
Tematyka obrad została zdominowana przez zwolenników wykonania przekopu, który określono jako szansę dla rozwoju Elbląga i Regionu.

STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAANGAŻOWANYCH W DZIAŁANIA NA RZECZ DOBREGO
STANU WÓD W SPRAWIE POLITYKI WODNEJ I ZMIAN DO USTAWY PRAWO WODNE

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz dobrego stanu wód w Polsce są mocno zaniepokojeni ich stanem.
Organizacje uznały, że przyczyną złego stanu wód i ekosystemów związanych z wodą jest wadliwa polityka wodna prowadzona przez kolejne
Rządy RP – co najmniej od chwili opublikowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/UE w sprawie europejskiej polityki wodnej.

Mierzeja Wiślana - stanowisko PKE
Powróciła sprawa przekopu przez Mierzeje Wiślaną.
W załączeniu stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego:
- stanowisko dot. Mierzeji Wiślanej - PDF

Poniżej artykuł
Ekolodzy mówią "nie" dla przekopu Mierzei Wiślanej. Napisali do Komisji Europejskiej
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,19674893,ekolodzy-mowia-nie-dla-przekopu-mierzei-napisali-do-komisji.html


Zaproszenie na spotkanie dot. stanowiska NGO's do ustawy Prawo Wodne
Szanowni Państwo,
w imieniu Polskiego Klubu Ekologicznego i Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody zapraszam do udziału w spotkaniu eksperckim w sprawie
stanowiska NGO’s do ustawy Prawo Wodne, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 r. o godzinie 10.00 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 32/44.

Powołanie Krajowej Rady Gospodarki Wodnej IV kadencji
W dniu 12 stycznia 2016r decyzją Ministra Środowiska zostali powołani członkowie Krajowej Rady Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przewodniczącym został mgr inż. Leszek Bagiński, Wiceprzewodniczącym dr hab. Inż. Tomasz Walczykiewicz, a Sekretarzem dr Renata Zacharczuk. Uczestnicy Rady reprezentują różne środowiska związane z gospodarką wodną.

Warsztaty - budowanie kreatywnego wizerunku organizacji
Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny zaprasza wszystkich swoich członków na warsztaty dotyczące budowania kreatywnego wizerunku naszej organizacji za pomocą nowych technologii oraz wykorzystania potencjału portali społecznościowych w jej promocji.

Debata „Świadomy Obywatel, świadomy konsument”
18 listopada w Warszawie w siedzibie w siedzibie odbędzie się debata „Świadomy Obywatel, świadomy konsument”, podczas której będziemy rozmawiać o świadomości konsumenckiej i czynnikach jakie mają na nią wpływ i roli instytucji...

Medale Niezapominajki 2015
Medale Niezapominajki 2015 za działania na rzecz środowiska zostały wręczone po raz kolejny na XVII Festiwalu nauki i Sztuki w Siedlcach. Wśród laureatów nasza koleżanka Urszula Burkot, zgłoszona przez Polski Klub Ekologiczny.

Smutna wiadomość - dr Helena Przybyła nie żyje
        

wstazkaSzanowni Członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego
z żalem zawiadamiamy, że dn. 3-go sierpnia odeszła od nas w wieku 85 lat,
wieloletnia Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Górnośląskiego
dr Helena Przybyła

Zachęcamy do śledzenia zmian w prawie dotyczących organizacji pozarządowych
9 lipca 2015 r. posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa trafia teraz do Senatu.

Zmiany w prawie dotyczące udziału w procesie zatwierdzania inwestycji
i innych działań wpływających na środowisko
Trwa proces legislacyjny poselskiego projektu Ustawy o zmianie „Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko”. Projekt zawiera zmiany, które jeśli zostaną przyjęte, w znaczący sposób ograniczą  prawa do udziału obywateli oraz organizacji pozarządowych w procesie opiniowania projektów inwestycyjnych...


Eko-encyklika w Krakowie
Eko-encyklika w Krakowie – spotkanie w Urzędzie Miejskim, zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny i  Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu.
Niezwykle ważne wydarzenie jakim jest wydanie najnowszej encykliki „Laudato si” było przyczyną spotkania w Urzędzie Miejskim w Krakowie.


PKE Okręg Podlasie –  Grab Jacek w  konkursie Drzewo Roku

PKE Okręg Małopolska – „ekologiczne czwartki”
Ochrona zieleni w Krakowie – temat wiodący podczas „ekologicznych czwartków”

Kolejna inicjatywa Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolskiego – spotkania w kawiarni budynku Teatru Słowackiego nt. żywności………..
„Bezpieczna żywność”
Dodatkowo została zapoczątkowana inna seria spotkań dot. zdrowej żywności. Pierwsze z nich odbyło się 14 maja w kawiarni w budynku Teatru Słowackiego.

Konferencja Rolnicze i pozarolnicze źródła zanieczyszczenia wód
przyczyną eutrofizacji Bałtyku - relacja -
26.04.2015

Konferencja Rolnicze i pozarolnicze źródła zanieczyszczenia wód
przyczyną eutrofizacji Bałtyku - zaproszenie -
2.04.2015

Walny Zjazd PKE - relacja
Walny Zjazd Polskiego Klubu Ekologicznego odbywał się w Warszawie w dniach 17-18 kwietnia 2015r. Wydarzenie to zgromadziło 23 delegatów oraz członków Zarządu Głównego, prezesów Okręgów i Kół z osobowością prawną. Na Zjeździe podsumowano pracę dotychczasowego Zarządu PKE.

Walny Zjazd PKE
Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego zwołuje Walny Zjazd w dniach 18-19.04. 2015 w Warszawie.
Zaproszenie i program do pobrania:
- Zaproszenie - PDF
- Program - PDF


Zmiany w Statucie PKE
Udało się. 20 stycznia 2015 r. odebraliśmy egzemplarze zmienionego Statutu naszej organizacji. Zmiany dotyczyły struktury organizacyjnej PKE, które w naszym przekonaniu wpłyną pozytywnie na sposób funkcjonowania organizacji. Misja i cele działalności Polskiego Klubu Ekologicznego pozostają niezmienione.
Do pobrania -  Statut ze zmianami - PDF


Sprawozdanie z warsztatów na temat skutecznego lobbingu
W dniach 20-21 listopada odbyły się warsztaty na temat skutecznego lobbingu. Pomysł takich warsztatów był nawiązaniem do bogatej tradycji rzecznictwa Polskiego Klubu Ekologicznego, na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Warsztaty te były elementem projektu  "Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania”. Opis warsztatów w załączniku (PDF)  do przeczytania którego serdecznie zapraszamy.
Sprawozdanie z Konferencji w dniu 7.11.2014 r.
W sali wykładowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 7.11.2014 roku odbyła się konferencja organizowana przez Polski Klub Ekologiczny.Tematem przewodnim wydarzenia było: „Zagrożenie zdrowia i życia ludzi przez alweokokozę AE chorobę wywoływaną przez tasiemca wielojamowego roznoszonego przez lisy. Zwiększenie populacji lisa problemem zdrowotnym i przyrodniczym”.
Ponad 120 organizacji wzywa ministrów UE do tego by zakończyli przełowienie!
Polski Klub Ekologiczny dołączył się do 120 organizacji pozarządowych z całej Unii Europejskiej, które apelują do unijnych ministrów ds. rybołówstwa o to by powstrzymali nadmierną eksploatację ryb do 2015r., tak jak wymaga tego nowa, zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb).
Warsztaty "Skuteczny lobbing..." - 20-21.11.2014 - Warszawa
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego serdecznie zapraszam na warsztaty "Skuteczny lobbing – narzędzie działań nowoczesnych organizacji pozarządowych", które odbędą się 20 i 21 listopada 2014 r. w Warszawie.
Konferencja - 7.11.2014 - Kraków
Polski Klub Ekologiczny zaprasza na konferencję „Zagrożenie zdrowia i życia ludzi przez alweokokozę AE chorobę wywoływaną przez tasiemca wielojamowego roznoszonego przez lisy. Zwiększenie populacji lisa problemem zdrowotnym i przyrodniczym

Konferencja odbędzie się w dniu 7 listopada w godzinach 10:00-14:00 w sali wykładowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,  ul. Kopernika 7.

MUCHAWKA – RZEKĄ ROKU 2014? - głosujcie na Muchawkę
Głosowanie internetowe na 11 rzek finalistek trwa do 29 września
Muchawka jest dziką, nieuregulowaną, meandrującą wśród pól i łąk rzeką. Płynie w granicach naszego miasta bardzo blisko terenu rekreacyjnego. To właśnie dzięki spiętrzeniu jej wód powstał siedlecki Zalew, bez którego dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia w Siedlcach.
MUCHAWKA – RZEKĄ ROKU 2014?
Głosowanie internetowe na 11 rzek finalistek od 1 września 2014 r. do 29 września 2014 r.
Szanowni członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego z kół i okręgów całej Polski Koło PKE „Podlasie” (Okręg Mazowiecki) zgłosiło lokalną rzeke Muchawkę do Konkursu na Rzekę Roku 2014. Nasza propozycja znalazła się w finale konkursu, wśród 11 polskich rzek.
25 lat Koła PKE Podlasie
Serdecznie zapraszamy do Siedlec na SDD 2014 oraz jubileusz Koła PKE "Podlasie". Minęło 25 lat od spotkania założycielskiego Koła w kwietniu 1989 r. Koło istnieje do dziś i chociaż była mała przerwa (zawieszenie działalności) mamy co świętować. Jest to też okazja do pokazania Koła na forum miasta.
Krajowe Konsultacje Wodne pod patronatem ONZ
W Warszawie, 11 kwietnia 2014 roku na terenie SGGW, odbyły się Krajowe Konsultacje Wodne objęte patronatem ONZ. Celem spotkania była dyskusja nad możliwością zrównoważonego rozwoju zasobów wodnych po 2015 roku, a także budowanie większej świadomości Polaków w zakresie gospodarowania zasobami.
Pokaz filmu "Bezrybie"
Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny, członek Koalicji OCEAN2012 zaprasza na pokaz filmu "Bezrybie". Szczegóły w zaproszeniu.
W imieniu ZGPKE Maria Staniszewska
Krajowe Konsultacje Wodne
Polski Klub Ekologiczny wraz z Global Water Partnership Polska  zapraszają na krajowe wodne konsultacje, prowadzone pod patronatem ONZ. Celem konsultacji jest podsumowanie doświadczeń zdobytych podczas realizacji Milenijnych celów...
Wyjazd członków Polskiego Klubu ekologicznego na Targi NATURA FOOD.
W dniach 11-12 października członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego brali udział w Targach NATURA FOOD na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
PKE modyfikuje statut
Trwają prace nad zmianą statutu PKE zainicjowane przez Walny Zjazd Delegatów. Od czasu powstania i przyjęcia pierwszego statutu zmieniły się przepisy prawa, w oparciu o które powstał dokument.

Walny Zjazd Delegatów PKE
Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego na Zebraniu w dniu 23 sierpnia 2013 r. podjął decyzję o organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PKE.
Spotkanie członków PKE w Warszawie
W dniach 20-21 lipca w Warszawie członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego debatowali na temat zmian potrzebnych w statucie organizacji.

VIII Tydzień Żurawia
Serdecznie zapraszamy na tegoroczne spotkania z żurawiami. Żurawie już się zlatują, już można je podziwiać, jednak z kilkudziesięcioletnich obserwacji wynika że największa ich koncentracja ma miejsce na przełomie września i października.