AktualnościPKE - było i jestPKE zapraszaDziałania statutuweAktywni w PKEZgłoś pomysłNasze struktury w PolsceKontaktLogowanie
Witamy na stronach Zarządu Głównego
Polskiego Klubu Ekologicznego
PKE powstał w  1980 r., w Krakowie w czasie pierwszego zrywu Solidarności jako niezależna organizacja ekologiczna.
Był pierwszą w bloku państw socjalistycznych organizacją pozarządową otwarcie sprzeciwiającą się traktowaniu środowiska jako dobra niczyjego, stanowiącego wartość drugorzędną w stosunku do gospodarki kraju.

Jako pierwszy rozwinął ideę ekorozwoju przedstawiając ją w czasie obrad podzespołu do spraw ekologii Okrągłego Stołu. Dziś jest ona podstawą polityki ekologicznej państwa.
Podstawą swego działania PKE przyjęła zapisy Konstytucji RP dotyczące ochrony środowiska jako dobra ogólnonarodowego, Deklaracji sztokholmskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencję genewską.

W początkowym okresie istnienia PKE działania były skierowane na rzecz przełamania bariery milczenia wokół zagrożeń ekologicznych,
zagrożeń zdrowia i kultury narodowej, szczególnie w obszarach oddziaływania przemysłu surowcowego i uciążliwych zakładów produkcyjnych.
Wiele wysiłku poświęciliśmy zagadnieniom związanym z energetyką jądrową, problemom zanieczyszczeń transgranicznych, ochronie parków narodowych i obszarów chronionych, prowadząc różne programy.

Celem naszych działań jest…
realizacja idei ekorozwoju; systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowania poprzez powszechną edukacje ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej, a wartościami humanistycznymi.

Realizacja projektu
Społeczny monitoring wdrażania Bałtyckiego Planu Działania


eeabfd
Projekt współfinansowany z Funduszy EOG
w ramach programu Obywatele dla Demokracji


Znajdziesz nas na
facebooku i twitterze

fcb
twit

WAŻNE
  Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na stanowisko PKE
dotyczące ustawy Prawo Wodne

Czytaj więcej - odpowieź (PDF)